ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA BE GROUP TẠI MỸ

N2Y Group a division of N2Y International

Địa chỉ trụ sở: 1382 Valencia Ave., Ste B207 Valencia, CA 92780

Người đại diện theo pháp luật là ông / bà: Ms. Lindy Tran

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: +1 714-623-4697

Email: lindy.tran@n2yinternational.com