CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BE CARING

CƠ CẤU BE CARING

HUỲNH PHƯỚC THIỆN

CEO & Founder.

– MR. NGUYỄN TRƯỜNG AN
ASM MeKong 1.

– MR. NGUYỄN LÊ NGỌC TOÀN

ASM MeKong 2.

MR. HUỲNH PHƯỚC THIỆN – CEO & Founder Công ty TNHH Dược phẩm Be Caring

“Tham khảo thông tin website BE CARING TẠI ĐÂY